Soudní znalec z oboru zdravotnictví

  • odvětví chirurgie
  • posuzování nemajetkové újmy na zdraví

Provádím zpracování znaleckých posudků zaměřených na:

  • posuzování léčby a závěrů z oboru chirurgie, včetně úrazové chirurgie
  • posuzování mechanismů vzniku a léčby u všech druhů zranění i např. dopravních nehod a termických poranění (omrznutí, popáleniny, výbuchy)
  • posuzování zranění a úrazů vzniklých násilným jednáním – včetně bodných, řezných či střelných zbraní
  • hodnocení bolestného a trvalých následků podle všech příslušných právních norem.

Nezpracovávám:

  • revizní posudky
  • posudky na pochybení zdravotnických zařízení.

Služby soudního znalce poskytuji pro fyzické i právnické osoby.