Main Menu

Reference v oblasti znaleckých posudků z odvětví chirurgie

Mezi subjekty, pro které jsem zpracovával znalecké posudky patří:

 • Policie ČR Ostrava, Nový Jičín, Opava aj.:
  Chirurgie soudní znalec, nemajetková újma na zdraví
  Chirurgie a nemajetková újma na zdraví
  • obvodní oddělení
  • služba kriminální policie a vyšetřování
  • dopravní inspektoráty
 • Generální inspekce bezpečnostních sborů, pracoviště Ostrava
 • Okresní soud v Ostravě
 • Okresní soud v Novém Jičíně
 • Okresní soud v Opavě
 • advokátní kanceláře Nový Jičín, Opava, Ostrava, Bruntál
 • KLB Legal, s.r.o. Praha

… a jiné.